Mar 3, 2012

Konkurs Dramskog programa BH Radija 1


Dakle, Dramski program BH Radija 1 je objavio taj konkurs za originalnu radio dramu svih žanrova na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.
Stručni žiri dodeliće tri nagrade koje podrazumevaju pravo snimanja i emitovanja dotičnih drama.

I nagrada 1500 KM
II nagrada 1000 KM
III nagrada 700 KM

Pravo učešća na konkursu imaju svi građani Bosne i Hercegovine. Konkurs je anoniman. Radove potpisane šifrom treba poslati u tri primerka, a u posebnu kovertu ubaciti rešenje šifre. Autorstvo se dokazuje četvrtom kopijom. Tekstovi moraju imati najmanje 25 stranica kucanog teksta, odnosno 25.000 karaktera.

Konkurs je otvoren do 15. aprila 2012. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni 30. aprila 2012. godine.

Radove slati na adresu:

Dramski program BH Radija 1 (Za konkurs)
Bulevar Meše Selimovića 12, 71 000 Sarajevo

Kontakt telefoni: 033 46 39 46

Srećno i pišite!

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...